Dogodki

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS organizira številne dogodke ter sodeluje kot soorganizator oz. strokovni partner na različnih dogodkih, sejmih in prireditvah.

 

Na letni ravni pripravljamo:

  • letno konferenco o razvoju kadrov;
  • posvete o razvoju kadrov;
  • brezplačne delavnice s področja razvoja kadrov;
  • predstavitve programov štipendiranja in sofinanciranja razvoja kadrov;
  • posvete s ciljnimi skupinami in drugimi deležniki pred pripravo programa;
  • podporne dogodke za prejemnike sredstev oz. za strokovno javnost.

 

 

Vabljeni!

 

Na vrh