E-NOVICE
Združitev dveh javnih skladov


Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije se je s 1. 1. 2017 pripojil k Javnemu jamstvenemu, preživninskemu in invalidskemu skladu RS, ki od tega dne dalje uporablja novo ime:

 

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS

Katere štipendije so vam na voljo v Sloveniji ali v tujini?

 

Želite nadaljevati izobraževanje v Sloveniji ali v tujini?

 

Vas zanimajo druge vsebine za dijake?

Katere štipendije so vam na voljo za izobraževanje doma ali v tujini?

Se želite
izobraževati v tujini?

Vas zanimajo
druge vsebine za študente?