Izmenjevalnica

Samo prijavljeni člani spletnega kluba lahko dodajajo objave.

 

Navodila za prijavo delodajalca v spletni klub in oddajo potrebe po kadrovskem štipendistu.

 

 

 

 

 

h-bit d.o.o., Obrežna 3, 2312 Orehova vas, diplomirani inženir računalništva in informatike (VS) , magister inženir računalništva in informatike , univerzitetni diplomirani inženir računalništva in informatike, univerzitetni diplomirani inženir računalništva in matematike, diplomirani inženir računalništva in informatike (UN) , št. štipendij:4

MAHLE Electric Drives Slovenija d.o.o., Polje 15, 5290 Šempeter pri Gorici, diplomirani inženir računalništva in informatike (UN) , magister inženir računalništva in informatike , št. štipendij:5

Regionalna razvojna agencija Posavje, Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško, magister inženir računalništva in informatike , št. štipendij:1

Regionalna razvojna agencija Posavje, Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško, magister inženir računalništva in informatike , št. štipendij:1

BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Krnaj, magister inženir računalništva in informatike , št. štipendij:3

Institut , Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, magister nanoznanosti in nanotehnologije , magister finančne matematike , diplomirani finančni matematik (UN) , magister znanosti, magister biokemije , diplomirani biokemik (UN) , magister kemije , diplomirani kemik (UN) , magister inženir telekomunikacij , diplomirani inženir telekomunikacij (UN) , magister matematike , diplomirani matematik (UN) , diplomirani jezikovni posrednik (UN) , magister splošnega jezikoslovja , diplomirani splošni jezikoslovec (UN) in … , magister znanosti, diplomirani inženir kemijske tehnologije (UN) , magister inženir strojništva , diplomirani inženir strojništva (UN), magister inženir elektrotehnike , diplomirani inženir elektrotehnike (UN) , diplomirani inženir računalništva in matematike (UN) , magister inženir računalništva in informatike , diplomirani inženir računalništva in informatike (UN) , magister jedrske tehnike , profesor fizike in tehnike, univerzitetni diplomirani fizik/ univerzitetni diplomirani meteorolog/ profesor fizike, profesor fizike, magister fizike, diplomirani fizik (UN) , št. štipendij:40

Posoški razvojni center, Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin, magister inženir računalništva in informatike , št. štipendij:3

Na vrh