Izmenjevalnica

Samo prijavljeni člani spletnega kluba lahko dodajajo objave.

 

Navodila za prijavo delodajalca v spletni klub in oddajo potrebe po kadrovskem štipendistu.

 

 

 

 

 

Nazaj

Štipenditor:
Naziv:
Sedež (ulica, pošta, kraj):
Spletna stran:
Kratek opis organizacije (do 250 znakov):

Štipenditor:
Naziv: Institut
Sedež (ulica, pošta, kraj): Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana
Spletna stran: https://www.ijs.si/ijsw
Kratek opis organizacije (do 250 znakov): Institut izvaja vrhunske raziskave in razvoj tehnologij, kot so nanotehnologije, novi materiali, biotehnologije, tehnologije vodenja in proizvodnje, komunikacijske tehnologije, računalniške tehnologije in tehnologije znanja, okoljske tehnologije in r

Študijsko leto: 2019/2020
Št. razpisanih štipendij: 40
Št. podeljenih štipendij: 0
Opombe: /
Rok prijave: 30.09.2020

Izobrazba:
magister nanoznanosti in nanotehnologije
magister finančne matematike
diplomirani finančni matematik (UN)
magister znanosti
magister biokemije
diplomirani biokemik (UN)
magister kemije
diplomirani kemik (UN)
magister inženir telekomunikacij
diplomirani inženir telekomunikacij (UN)
magister matematike
diplomirani matematik (UN)
diplomirani jezikovni posrednik (UN)
magister splošnega jezikoslovja
diplomirani splošni jezikoslovec (UN) in …
magister znanosti
diplomirani inženir kemijske tehnologije (UN)
magister inženir strojništva
diplomirani inženir strojništva (UN)
magister inženir elektrotehnike
diplomirani inženir elektrotehnike (UN)
diplomirani inženir računalništva in matematike (UN)
magister inženir računalništva in informatike
diplomirani inženir računalništva in informatike (UN)
magister jedrske tehnike
profesor fizike in tehnike
univerzitetni diplomirani fizik/ univerzitetni diplomirani meteorolog/ profesor fizike
profesor fizike
magister fizike
diplomirani fizik (UN)


Vloge je potrebno oddati: Delodajalcu
Kontakt za dodatne informacije:
Vsebina vloge:
Potrdilo o vpisu
Seznam oceh vseh izpitov in vaj
Prošnja


Na vrh