Izmenjevalnica

Samo prijavljeni člani spletnega kluba lahko dodajajo objave.

 

Navodila za prijavo delodajalca v spletni klub in oddajo potrebe po kadrovskem štipendistu.

 

 

 

 

 

Razpisane kadrovske štipednije:
diplomirani inženir agronomije (Agronomija) 1
magister inženir agronomije (Agronomija) 1
magister znanosti (Agronomija) 1
diplomirani inženir elektrotehnike (VS) (Aplikativna elektrotehnika) 5
magister inženir arhitekture (Arhitektura) 2
avtokaroserist (Avtokaroserist) 1
avtoličar (Avtoličar) 3
avtomehanik (Avtomehanik) 3
avtoserviser (Avtoserviser) 5
avtoservisni tehnik (Avtoservisni tehnik) 2
magister ekonomskih ved (Denar in finance) 1
magister ekonomskih ved (Ekonomija) 3
univerzitetni diplomirani ekonomist (Ekonomija) 4
magister ekonomije (Ekonomija in finance) 4
diplomirani ekonomist (UN) (Ekonomija v sodobni družbi) 1
elektrikar (Elektrikar) 35
elektrikar elektronik (Elektrikar elektronik) 5
elektrikar energetik (Elektrikar energetik) 2
elektrikar-energetik (Elektrikar energetik) 2
elektrikar telekomunikacij (Elektrikar telekomunikacij) 1
inženir elektroenergetike (Elektroenergetika) 3
inženir elektronike (Elektronika) 1
elektrotehnik (Elektrotehnik) 77
elektrotehnik energetik (Elektrotehnik energetik) 1
elektrotehnik računalništva (Elektrotehnik računalništva) 3
diplomirani inženir elektrotehnike (Elektrotehnika) 17
diplomirani inženir elektrotehnike (UN) (Elektrotehnika) 33
diplomirani inženir elektrotehnike (VS) (Elektrotehnika) 27
magister inženir elektrotehnike (Elektrotehnika) 49
univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike (Elektrotehnika) 3
diplomirani inženir energetike (UN) (Energetika) 4
magister farmacije (Farmacija) 1
diplomirani finančni matematik (UN) (Finančna matematika) 2
magister finančne matematike (Finančna matematika) 6
gastronom hotelir (Gastronom hotelir) 11
gastronomski tehnik (Gastronomski tehnik) 5
gastronomsko-turistični tehnik (Gastronomsko-turistični tehnik) 5
nedoločeno (Gimnazija) 1
diplomirani inženir logistike (VS) (Gospodarska in tehniška logistika) 1
diplomirani gospodarski inženir (VS) (Gospodarski inženiring) 2
diplomirani gospodarski inženir (UN) (Gospodarsko inženirstvo) 1
kuhar (Gostinska dela, Kuhar) 5
kuhar-natakar (Gostinska dela, Kuhar-natakar) 2
gozdarski tehnik (Gozdarski tehnik) 1
gradbeni tehnik (Gradbeni tehnik) 2
diplomirani inženir gradbeništva (Gradbeništvo) 3
diplomirani inženir gradbeništva (UN) (Gradbeništvo) 1
diplomirani inženir gradbeništva (VS) (Gradbeništvo) 2
magister inženir gradbeništva (Gradbeništvo) 12
tesar (Gradbinec II, Tesar) 1
zidar (Gradbinec II, Zidar) 3
grafični tehnik (Grafični tehnik) 1
diplomirani organizator turizma (Hotelirstvo in turizem) 1
diplomirani inženir informatike in tehnologij komuniciranja (UN) (Informatika in tehnologije komuniciranja) 1
magister inženir informatike in tehnologij komuniciranja (Informatika in tehnologije komuniciranja) 1
instalater strojnih instalacij (Instalater strojnih instalacij) 10
izdelovalec kovinskih konstrukcij (Izdelovalec kovinskih konstrukcij) 2
izdelovalec oblačil (Izdelovalec oblačil) 1
diplomirani kemik (UN) (Kemija) 1
diplomirani inženir kemijske tehnologije (Kemijska tehnologija) 1
diplomirani inženir kemijske tehnologije (UN) (Kemijska tehnologija) 1
diplomirani inženir kemijske tehnologije (VS) (Kemijska tehnologija) 1
univerzitetni diplomirani inženir kemijske tehnologije (Kemijska tehnologija) 2
kemijski tehnik (Kemijski tehnik) 11
diplomirani inženir kemijskega inženirstva (UN) (Kemijsko inženirstvo) 2
univerzitetni diplomirani inženir kemijskega inženirstva (Kemijsko inženirstvo) 1
diplomant kineziologije (UN) (Kineziologija) 1
univerzitetni diplomirani inženir agronomije (Kmetijstvo - agronomija) 1
diplomirani inženir agronomije in hortukulture (Kmetijstvo - agronomija in hortikultura) 1
univerzitetni diplomirani inženir zootehnike (Kmetijstvo - zootehnika) 1
diplomirani inženir agronomije (UN) (Kmetijstvo-agronomija) 1
diplomirani inženir agronomije in hortikulture (VS) (Kmetijstvo-agronomija in hortikultura) 1
magister kognitivne znanosti (Kognitivna znanost) 1
specialist konstruiranja in razvojne tehnike (Konstruiranje in razvojna tehnika) 1
kuhar (Kuhar) 16
kuhar-natakar (Kuhar-natakar) 17
diplomant latinskega jezika, književnosti in kulture (UN) in ... (Latinski jezik, književnost in kultura) 1
lesarski tehnik (Lesarski tehnik) 11
diplomirani inženir lesarstva (Lesarstvo) 1
diplomirani inženir lesarstva (UN) (Lesarstvo) 3
magister profesor logopedije in surdopedagogike (Logopedija in surdopedagogika) 1
profesor logoped surdopedagog (UN) (Logopedija in surdopedagogika) 2
magister matematike (Matematične znanosti) 2
diplomirani matematik (UN) (Matematika) 5
magister matematike (Matematika) 2
doktor medicine (Medicina) 3
doktor medicine (Medicina) 1
medijski tehnik (Medijski tehnik) 2
mehatronik operater (Mehatronik operater) 72
diplomirani inženir mehatronike (UN) (Mehatronika) 13
diplomirani inženir mehatronike (VS) (Mehatronika) 11
inženir mehatronike (Mehatronika) 14
magister inženir mehatronike (Mehatronika) 5
mesar (Mesar) 9
metalurg (Metalurg) 47
univerzitetni diplomirani inženir metalurgije in materialov (Metalurgija in materiali) 13
diplomirani inženir metalurgije (Metalurške tehnologije) 11
mizar (Mizar) 12
mizar (Mizar in tapetnik, Mizar) 2
natakar (Natakar) 6
obdelovalec kovin (Obdelovalec kovin) 10
obdelovalec lesa (Obdelovalec lesa) 5
oblikovalec kovin (Oblikovalec kovin) 41
oblikovalec kovin - orodjar (Oblikovalec kovin - orodjar) 91
magister inženir oblikovanja in teksitlnih materialov (Oblikovanje in tekstilni materiali) 1
inženir oblikovanja (Oblikovanje materialov) 2
modni oblikovalec (Oblikovanje, Modni oblikovalec) 0
magister inženir okoljskega gradbeništva (Okoljsko gradbeništvo) 2
orodjar (Orodjar) 16
diplomirani ekonomist (Podjetništvo) 1
pomočnik v tehnoloških procesih (Pomočnik v tehnoloških procesih) 1
diplomirani ekonomist (UN) (Poslovna ekonomija) 2
diplomirani poslovni informatik (VS) (Poslovna informatika) 5
magister poslovne informatike (Poslovna informatika) 2
magister poslovnih ved (Poslovna informatika) 1
diplomirani matematik (VS) (Praktična matematika) 2
diplomirani pravnik (UN) (Pravo) 1
prodajalec (Prodajalec) 12
magister inženir prometa (Promet) 1
diplomirani inženir računalništva in informacijskih tehnologij (UN) (Računalništvo in informacijske tehnologije) 5
diplomirani inženir računalništva in informacijskih tehnologij (VS) (Računalništvo in informacijske tehnologije) 1
magister inženir računalništva in informacijskih tehnologij (Računalništvo in informacijske tehnologije) 5
diplomirani inženir računalništva in informatike (Računalništvo in informatika) 8
diplomirani inženir računalništva in informatike (UN) (Računalništvo in informatika) 11
diplomirani inženir računalništva in informatike (VS) (Računalništvo in informatika) 4
magister inženir računalništva in informatike (Računalništvo in informatika) 15
univerzitetni diplomirani inženir računalništva in informatike (Računalništvo in informatika) 2
magister poslovnih ved (Računovodstvo in revizija) 1
diplomirani inženir strojništva (VS) (Sodobno proizvodno inženirstvo) 4
profesor specialne in rehabilitacijske pedagogike (UN) (Specialna in rehabilitacijska pedagogika) 1
strojni tehnik (Strojni tehnik) 189
diplomirani inženir strojništva (Strojništvo) 33
diplomirani inženir strojništva (UN) (Strojništvo) 69
diplomirani inženir strojništva (VS) (Strojništvo) 65
inženir strojništva (Strojništvo) 7
magister inženir strojništva (Strojništvo) 58
univerzitetni diplomirani inženir strojništva (Strojništvo) 8
monter in upravljalec energetskih naprav (Strojništvo, Monter in upravljalec energetskih naprav) 2
preoblikovalec in spajalec kovin (Strojništvo, Preoblikovalec in spajalec kovin) 2
strojni mehanik (Strojništvo, Strojni mehanik) 10
diplomirani inženir geodezije (VS) (Tehnično upravljanje nepremičnin) 1
tehnik mehatronike (Tehnik mehatronike) 41
tehnik računalništva (Tehnik računalništva) 2
diplomirani inženir tehniškega varstva okolja (UN) (Tehniško varstvo okolja) 1
diplomirani inženir tehnologije polimerov (VS) (Tehnologija polimerov) 5
diplomirani inženir tekstilstva (Tekstilstvo) 1
tesar (Tesar) 2
inženir turizma/ organizator poslovanja v turizmu (Turizem) 2
upravljalec težke gradbene mehanizacije (Upravljalec težke gradbene mehanizacije) 1
vrtnar (Vrtnar) 1
zidar (Zidar) 1
diplomirani inženir zootehnike (Zootehnika) 1
mesar (Živilec, Mesar) 6
univerzitetni diplomirani inženir živilske tehnologije (Živilska tehnologija) 1
magister inženir živilstva (Živilstvo) 1
gimnazijski maturant splošne gimnazije (Gimnazija) 4
gimnazijski maturant strokovne gimnazije (Tehniška gimnazija) 5
Gozdni delavec sekač (Gozdarstvo in lov) 1
Obdelovalec kovin (Strojništvo in obdelava kovin) 1
Orodjar (Strojništvo in obdelava kovin) 4
Monter vodovodnih naprav (Elektrotehnika in energetika) 1
Strojni mehanik (Strojništvo in obdelava kovin) 8
Elektrikar (Elektrotehnika in energetika) 1
Metalurški tehnik (Strojništvo in obdelava kovin) 1
Strojni tehnik (Strojništvo in obdelava kovin) 2
Elektrotehnik (Elektrotehnika in energetika) 1
Elektrotehnik računalništva (Računalniške vede) 1
Inženir elektrotehnike (Elektrotehnika in energetika) 5
Diplomirani inženir strojništva (vs) (Strojništvo in obdelava kovin) 1
Magister strojništva (Strojništvo in obdelava kovin) 2
Magister elektrotehnike (Tehnika (podrobneje neopredeljeno)) 2
Diplomirani inženir strojništva (un)/1.bol.st/ (Strojništvo in obdelava kovin) 9
Diplomirani inženir tehnolog (vs)/1.bol.st/ (Strojništvo in obdelava kovin) 1
Diplomirani inženir strojništva (vs)/1.bol.st/ (Strojništvo in obdelava kovin) 7
Magister inženir strojništva/2.bol.st/ (Strojništvo in obdelava kovin) 19
Diplomirani inženir elektrotehnike (vs)/1.bol.st/ (Elektrotehnika in energetika) 7
Diplomirani inženir elektrotehnike (un)/1.bol.st/ (Elektrotehnika in energetika) 7
Diplomirani inženir mehatronike (un)/1.bol.st/ (Tehnika (podrobneje neopredeljeno)) 2
Magister inženir elektrotehnike/2.bol.st/ (Elektrotehnika in energetika) 3
Magister inženir računalništva in informatike/2.bol.st/ (Računalniške vede) 2
Na vrh