Izmenjevalnica

Samo prijavljeni člani spletnega kluba lahko dodajajo objave.

 

Navodila za prijavo delodajalca v spletni klub in oddajo potrebe po kadrovskem štipendistu.

 

 

 

 

 

Razpisane kadrovske štipednije:
magister znanosti (Agronomija) 1
diplomirani inženir elektrotehnike (VS) (Aplikativna elektrotehnika) 7
diplomirani inženir arhitekture (UN) (Arhitektura) 3
magister inženir arhitekture (Arhitektura) 2
avtokaroserist (Avtokaroserist) 1
avtomehanik (Avtomehanik) 3
avtoserviser (Avtoserviser) 3
avtoservisni tehnik (Avtoservisni tehnik) 2
magister ekonomskih ved (Denar in finance) 1
magister ekonomskih ved (Ekonomija) 3
magister znanosti (Ekonomija) 2
univerzitetni diplomirani ekonomist (Ekonomija) 4
magister ekonomije (Ekonomija in finance) 5
nedoločeno (Ekonomska gimnazija) 1
diplomirani ekonomist (UN) (Ekonomske in poslovne vede) 1
ekonomski tehnik (Ekonomski tehnik) 1
elektrikar (Elektrikar) 11
elektrikar elektronik (Elektrikar elektronik) 4
elektrikar energetik (Elektrikar energetik) 2
elektrikar-energetik (Elektrikar energetik) 2
elektrikar telekomunikacij (Elektrikar telekomunikacij) 1
inženir elektroenergetike (Elektroenergetika) 3
inženir elektronike (Elektronika) 4
elektrotehnik (Elektrotehnik) 46
elektrotehnik elektronik (Elektrotehnik elektronik) 2
elektrotehnik energetik (Elektrotehnik energetik) 2
elektrotehnik računalništva (Elektrotehnik računalništva) 5
diplomirani inženir elektrotehnike (Elektrotehnika) 6
diplomirani inženir elektrotehnike (UN) (Elektrotehnika) 28
diplomirani inženir elektrotehnike (VS) (Elektrotehnika) 19
magister inženir elektrotehnike (Elektrotehnika) 46
univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike (Elektrotehnika) 15
diplomirani inženir energetike (UN) (Energetika) 4
magister farmacije (Farmacija) 1
magister finančne matematike (Finančna matematika) 4
gastronom hotelir (Gastronom hotelir) 8
gastronomski tehnik (Gastronomski tehnik) 7
diplomirani inženir logistike (VS) (Gospodarska in tehniška logistika) 1
diplomirani gospodarski inženir (VS) (Gospodarski inženiring) 2
diplomirani gospodarski inženir (UN) (Gospodarsko inženirstvo) 1
kuhar-natakar (Gostinska dela, Kuhar-natakar) 2
natakar (Gostinska dela, Natakar) 3
gradbeni tehnik (Gradbeni tehnik) 3
diplomirani inženir gradbeništva (Gradbeništvo) 3
diplomirani inženir gradbeništva (VS) (Gradbeništvo) 1
magister inženir gradbeništva (Gradbeništvo) 10
tesar (Gradbinec II, Tesar) 1
zidar (Gradbinec II, Zidar) 3
grafični tehnik (Grafični tehnik) 3
diplomirani organizator turizma (Hotelirstvo in turizem) 1
inženir informatike (Informatika) 2
diplomirani inženir informatike in tehnologij komuniciranja (UN) (Informatika in tehnologije komuniciranja) 1
magister inženir informatike in tehnologij komuniciranja (Informatika in tehnologije komuniciranja) 1
instalater strojnih instalacij (Instalater strojnih instalacij) 9
izdelovalec kovinskih konstrukcij (Izdelovalec kovinskih konstrukcij) 4
izdelovalec oblačil (Izdelovalec oblačil) 1
diplomirani inženir kemijske tehnologije (VS) (Kemijska tehnologija) 1
univerzitetni diplomirani inženir kemijske tehnologije (Kemijska tehnologija) 1
kemijski tehnik (Kemijski tehnik) 6
diplomirani inženir kemijskega inženirstva (UN) (Kemijsko inženirstvo) 2
magister kognitivne znanosti (Kognitivna znanost) 1
univerzitetni diplomirani komunikolog (Komunikologija) 1
specialist konstruiranja in razvojne tehnike (Konstruiranje in razvojna tehnika) 1
kuhar (Kuhar) 13
kuhar-natakar (Kuhar-natakar) 5
diplomant latinskega jezika, književnosti in kulture (UN) in ... (Latinski jezik, književnost in kultura) 1
lesarski tehnik (Lesarski tehnik) 6
diplomirani inženir lesarstva (Lesarstvo) 2
magister profesor logopedije in surdopedagogike (Logopedija in surdopedagogika) 1
profesor logoped surdopedagog (UN) (Logopedija in surdopedagogika) 1
univerzitetni diplomirani ekonomist (Management) 2
diplomirani matematik (UN) (Matematika) 3
magister matematike (Matematika) 2
doktor medicine (Medicina) 3
doktor medicine (Medicina) 1
medijski tehnik (Medijski tehnik) 2
diplomant medjezikovnih študij-angleščina (UN) in ... (Medjezikovne študije-angleščina) 1
diplomant medjezikovnih študij-nemščina (UN) in ... (Medjezikovne študije-nemščina) 1
mehatronik operater (Mehatronik operater) 36
diplomirani inženir mehatronike (UN) (Mehatronika) 10
diplomirani inženir mehatronike (VS) (Mehatronika) 9
inženir mehatronike (Mehatronika) 11
magister inženir mehatronike (Mehatronika) 3
mesar (Mesar) 13
metalurg (Metalurg) 25
univerzitetni diplomirani inženir metalurgije in materialov (Metalurgija in materiali) 10
diplomirani inženir metalurgije (Metalurške tehnologije) 1
mizar (Mizar) 4
natakar (Natakar) 6
obdelovalec kovin (Obdelovalec kovin) 6
oblikovalec kovin (Oblikovalec kovin) 24
oblikovalec kovin - orodjar (Oblikovalec kovin - orodjar) 58
magister inženir oblikovanja in teksitlnih materialov (Oblikovanje in tekstilni materiali) 1
modni oblikovalec (Oblikovanje, Modni oblikovalec) 0
magister inženir okoljskega gradbeništva (Okoljsko gradbeništvo) 2
diplomirani organizator (UN) (Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov) 2
diplomirani organizator (VS) (Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov) 2
orodjar (Orodjar) 18
diplomirani ekonomist (VS) (Podjetništvo) 1
pomočnik v tehnoloških procesih (Pomočnik v tehnoloških procesih) 1
diplomirani ekonomist (UN) (Poslovna ekonomija) 2
magister ekonomskih in poslovnih ved (Poslovna ekonomija) 1
diplomirani poslovni informatik (VS) (Poslovna informatika) 4
magister poslovne informatike (Poslovna informatika) 4
magister poslovnih ved (Poslovna informatika) 2
diplomirani pravnik (UN) (Pravo) 1
preoblikovalec kovin (Preoblikovalec kovin) 4
magister inženir prometa (Promet) 1
diplomirani inženir računalništva in informacijskih tehnologij (UN) (Računalništvo in informacijske tehnologije) 5
magister inženir računalništva in informacijskih tehnologij (Računalništvo in informacijske tehnologije) 5
diplomirani inženir računalništva in informatike (Računalništvo in informatika) 3
diplomirani inženir računalništva in informatike (UN) (Računalništvo in informatika) 3
diplomirani inženir računalništva in informatike (VS) (Računalništvo in informatika) 3
magister inženir računalništva in informatike (Računalništvo in informatika) 8
magister poslovnih ved (Računovodstvo in revizija) 2
doktor medicine (Splošna medicina) 2
strojni tehnik (Strojni tehnik) 134
diplomirani inženir strojništva (Strojništvo) 22
diplomirani inženir strojništva (UN) (Strojništvo) 82
diplomirani inženir strojništva (VS) (Strojništvo) 63
inženir strojništva (Strojništvo) 23
magister inženir strojništva (Strojništvo) 86
univerzitetni diplomirani inženir strojništva (Strojništvo) 28
monter in upravljalec energetskih naprav (Strojništvo, Monter in upravljalec energetskih naprav) 2
preoblikovalec in spajalec kovin (Strojništvo, Preoblikovalec in spajalec kovin) 6
strojni mehanik (Strojništvo, Strojni mehanik) 2
diplomirani inženir geodezije (VS) (Tehnično upravljanje nepremičnin) 1
tehnik mehatronike (Tehnik mehatronike) 38
tehnik oblikovanja (Tehnik oblikovanja) 1
tehnik računalništva (Tehnik računalništva) 1
diplomirani inženir tehniškega varstva okolja (UN) (Tehniško varstvo okolja) 1
diplomirani inženir tehnologije polimerov (VS) (Tehnologija polimerov) 2
diplomirani inženir tekstilstva (Tekstilstvo) 1
tesar (Tesar) 2
diplomirani ekonomist (UN) (Univerzitetna poslovna in ekonomska šola) 1
diplomirani ekonomist (VS) (Visoka poslovna šola) 1
zidar (Zidar) 1
mesar (Živilec, Mesar) 9
univerzitetni diplomirani inženir živilske tehnologije (Živilska tehnologija) 1
gimnazijski maturant splošne gimnazije (Gimnazija) 3
gimnazijski maturant strokovne gimnazije (Tehniška gimnazija) 5
Na vrh