Izmenjevalnica

Samo prijavljeni člani spletnega kluba lahko dodajajo objave.

 

Navodila za prijavo delodajalca v spletni klub in oddajo potrebe po kadrovskem štipendistu.

 

 

 

 

 

Razpisane kadrovske štipednije:
() 2
diplomirani inženir agronomije (Agronomija) 1
magister inženir agronomije (Agronomija) 1
diplomirani inženir elektrotehnike (VS) (Aplikativna elektrotehnika) 4
magister inženir arhitekture (Arhitektura) 1
avtoličar (Avtoličar) 3
avtomehanik (Avtomehanik) 2
avtoserviser (Avtoserviser) 2
diplomirani biokemik (UN) (Biokemija) 40
magister biokemije (Biokemija) 40
magister ekonomskih ved (Denar in finance) 1
nedoločeno (Devetletna osnovna šola) 1
magister ekonomskih ved (Ekonomija) 2
univerzitetni diplomirani ekonomist (Ekonomija) 2
univerzitetni diplomirani ekonomist (Ekonomija) 1
magister ekonomije (Ekonomija in finance) 1
diplomirani ekonomist (UN) (Ekonomija v sodobni družbi) 1
diplomirani ekonomist (UN) (Ekonomske in poslovne vede) 1
elektrikar (Elektrikar) 56
elektrikar elektronik (Elektrikar elektronik) 11
elektrikar energetik (Elektrikar energetik) 5
elektrikar-energetik (Elektrikar energetik) 2
inženir elektroenergetike (Elektroenergetika) 1
elektrotehnik (Elektrotehnik) 89
elektrotehnik elektronik (Elektrotehnik elektronik) 14
elektrotehnik energetik (Elektrotehnik energetik) 16
elektrotehnik elektronik (Elektrotehnik, Elektrotehnik elektronik) 11
elektrotehnik elektronik (Elektrotehnik, Elektrotehnik elektronik) 10
elektrotehnik energetik (Elektrotehnik, Elektrotehnik energetik) 10
diplomirani inženir elektrotehnike (Elektrotehnika) 22
diplomirani inženir elektrotehnike (UN) (Elektrotehnika) 67
diplomirani inženir elektrotehnike (VS) (Elektrotehnika) 27
magister inženir elektrotehnike (Elektrotehnika) 74
univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike (Elektrotehnika) 1
diplomirani finančni matematik (UN) (Finančna matematika) 42
magister finančne matematike (Finančna matematika) 43
diplomirani fizik (UN) (Fizika) 40
magister fizike (Fizika) 40
profesor fizike (Fizika) 40
univerzitetni diplomirani fizik/ univerzitetni diplomirani meteorolog/ profesor fizike (Fizika) 40
profesor fizike in tehnike (Fizika in tehnika) 40
gastronom hotelir (Gastronom hotelir) 24
gastronomski tehnik (Gastronomski tehnik) 10
gastronomsko-turistični tehnik (Gastronomsko-turistični tehnik) 5
nedoločeno (Gimnazija) 1
diplomirani gospodarski inženir (VS) (Gospodarski inženiring) 1
kuhar (Gostinska dela, Kuhar) 12
kuhar-natakar (Gostinska dela, Kuhar-natakar) 14
natakar (Gostinska dela, Natakar) 11
gozdar (Gozdar) 1
gozdarski tehnik (Gozdarski tehnik) 1
gradbeni tehnik (Gradbeni tehnik) 3
diplomirani inženir gradbeništva (UN) (Gradbeništvo) 2
diplomirani inženir gradbeništva (VS) (Gradbeništvo) 1
inženir gradbeništva (Gradbeništvo) 1
magister inženir gradbeništva (Gradbeništvo) 6
grafični tehnik (Grafični tehnik) 2
inženir informatike (Informatika) 1
instalater strojnih instalacij (Instalater strojnih instalacij) 19
izdelovalec kovinskih konstrukcij (Izdelovalec kovinskih konstrukcij) 4
magister jedrske tehnike (Jedrska tehnika) 40
kamnosek (Kamnosek) 3
diplomirani kemik (UN) (Kemija) 41
magister kemije (Kemija) 40
diplomirani inženir kemijske tehnologije (Kemijska tehnologija) 1
diplomirani inženir kemijske tehnologije (UN) (Kemijska tehnologija) 43
magister znanosti (Kemijska tehnologija) 40
univerzitetni diplomirani inženir kemijske tehnologije (Kemijska tehnologija) 1
kemijski tehnik (Kemijski tehnik) 13
univerzitetni diplomirani inženir kemijskega inženirstva (Kemijsko inženirstvo) 1
diplomant kineziologije (UN) (Kineziologija) 1
kmetijski tehnik (Kmetijski tehnik) 2
univerzitetni diplomirani inženir agronomije (Kmetijstvo - agronomija) 1
diplomirani inženir agronomije in hortukulture (Kmetijstvo - agronomija in hortikultura) 1
univerzitetni diplomirani inženir zootehnike (Kmetijstvo - zootehnika) 1
diplomirani inženir agronomije (UN) (Kmetijstvo-agronomija) 1
diplomirani inženir agronomije in hortikulture (VS) (Kmetijstvo-agronomija in hortikultura) 1
kuhar (Kuhar) 30
kuhar-natakar (Kuhar-natakar) 30
lesarski tehnik (Lesarski tehnik) 10
diplomirani inženir lesarstva (UN) (Lesarstvo) 3
profesor logoped surdopedagog (UN) (Logopedija in surdopedagogika) 2
magister matematike (Matematične znanosti) 2
diplomirani matematik (UN) (Matematika) 42
magister matematike (Matematika) 40
medijski tehnik (Medijski tehnik) 2
diplomirani jezikovni posrednik (UN) (Medkulturno jezikovno posredovanje) 40
mehatronik operater (Mehatronik operater) 65
diplomirani inženir mehatronike (UN) (Mehatronika) 12
diplomirani inženir mehatronike (VS) (Mehatronika) 14
inženir mehatronike (Mehatronika) 12
magister inženir mehatronike (Mehatronika) 4
mesar (Mesar) 15
metalurg (Metalurg) 25
magister znanosti (Metalurgija) 40
univerzitetni diplomirani inženir metalurgije in materialov (Metalurgija in materiali) 8
diplomirani inženir metalurgije (Metalurške tehnologije) 10
mizar (Mizar) 14
mizar (Mizar in tapetnik, Mizar) 2
magister nanoznanosti in nanotehnologije (Nanoznanosti in nanotehnologije) 40
natakar (Natakar) 16
obdelovalec kovin (Obdelovalec kovin) 5
obdelovalec lesa (Obdelovalec lesa) 5
oblikovalec kovin (Oblikovalec kovin) 54
oblikovalec kovin - orodjar (Oblikovalec kovin - orodjar) 131
inženir oblikovanja (Oblikovanje materialov) 2
orodjar (Orodjar) 16
pek (Pek) 14
diplomirani ekonomist (Podjetništvo) 1
diplomiran ekonomist (VS) (Poslovna ekonomija) 1
diplomirani ekonomist (UN) (Poslovna ekonomija) 2
diplomirani poslovni informatik (VS) (Poslovna informatika) 2
magister poslovne informatike (Poslovna informatika) 1
magister poslovnih ved (Poslovna informatika) 1
diplomirani matematik (VS) (Praktična matematika) 2
diplomirani pravnik (UN) (Pravo) 1
preoblikovalec kovin (Preoblikovalec kovin) 1
prodajalec (Prodajalec) 15
diplomirani inženir računalništva in informacijskih tehnologij (VS) (Računalništvo in informacijske tehnologije) 2
diplomirani inženir računalništva in informatike (Računalništvo in informatika) 9
diplomirani inženir računalništva in informatike (UN) (Računalništvo in informatika) 53
diplomirani inženir računalništva in informatike (VS) (Računalništvo in informatika) 7
magister inženir računalništva in informatike (Računalništvo in informatika) 57
univerzitetni diplomirani inženir računalništva in informatike (Računalništvo in informatika) 6
diplomirani inženir računalništva in matematike (UN) (Računalništvo in matematika) 40
univerzitetni diplomirani inženir računalništva in matematike (Računalništvo in matematika) 4
slaščičar-konditor (Slaščičar-konditor) 3
diplomirani inženir strojništva (VS) (Sodobno proizvodno inženirstvo) 4
profesor specialne in rehabilitacijske pedagogike (UN) (Specialna in rehabilitacijska pedagogika) 2
diplomirani splošni jezikoslovec (UN) in … (Splošno jezikoslovje) 40
magister splošnega jezikoslovja (Splošno jezikoslovje) 40
strojni tehnik (Strojni tehnik) 158
strojnik gradbene mehanizacije (Strojnik gradbene mehanizacije) 2
diplomirani inženir strojništva (Strojništvo) 32
diplomirani inženir strojništva (UN) (Strojništvo) 89
diplomirani inženir strojništva (VS) (Strojništvo) 54
inženir strojništva (Strojništvo) 12
magister inženir strojništva (Strojništvo) 70
univerzitetni diplomirani inženir strojništva (Strojništvo) 7
strojni mehanik (Strojništvo, Strojni mehanik) 15
tehnik mehatronike (Tehnik mehatronike) 39
tehnik računalništva (Tehnik računalništva) 2
tehnik zdravstvene nege (Tehnik zdravstvene nege) 30
diplomirani inženir tehnologije polimerov (VS) (Tehnologija polimerov) 3
diplomirani inženir telekomunikacij (UN) (Telekomunikacije) 40
magister inženir telekomunikacij (Telekomunikacije) 40
inženir turizma/ organizator poslovanja v turizmu (Turizem) 2
upravljalec težke gradbene mehanizacije (Upravljalec težke gradbene mehanizacije) 2
voznik (Voznik) 1
vrtnar (Vrtnar) 3
diplomirani zdravstvenik (Zdravstvena nega) 3
srednji zdravstvenik (Zdravstvena nega) 7
diplomirani inženir zootehnike (Zootehnika) 1
mesar (Živilec, Mesar) 11
univerzitetni diplomirani inženir živilske tehnologije (Živilska tehnologija) 1
magister inženir živilstva (Živilstvo) 1
diplomirani inženir živilstva in prehrane (UN) (Živilstvo in prehrana) 1
gimnazijski maturant splošne gimnazije (Gimnazija) 3
gimnazijski maturant strokovne gimnazije (Tehniška gimnazija) 5
Gozdni delavec sekač (Gozdarstvo in lov) 1
Obdelovalec kovin (Strojništvo in obdelava kovin) 1
Orodjar (Strojništvo in obdelava kovin) 4
Monter vodovodnih naprav (Elektrotehnika in energetika) 1
Strojnik (Strojništvo in obdelava kovin) 5
Strojni mehanik (Strojništvo in obdelava kovin) 8
Obratovni elektrikar (Elektrotehnika in energetika) 1
Elektrikar (Elektrotehnika in energetika) 1
Elektromehanik za avtomatiko (Elektronika in avtomatizacija) 10
Bolničar-negovalec (Zdravstvena nega in oskrba) 30
Kmetijski tehnik (Poljedelstvo in živinoreja) 1
Kmetijski tehnik za živinorejo (Poljedelstvo in živinoreja) 1
Živilsko prehranski tehnik (Živilska tehnologija) 3
Metalurški tehnik (Strojništvo in obdelava kovin) 2
Strojni tehnik (Strojništvo in obdelava kovin) 2
Elektrotehnik (Elektrotehnika in energetika) 18
Elektrotehnik energetik za indust.elektrot. (Elektrotehnika in energetika) 10
Elektrotehnik sv naprav (Elektrotehnika in energetika) 10
Elektrotehnik elektronik (Elektrotehnika in energetika) 17
Elektrotehnik za industrijsko elektroniko (Elektrotehnika in energetika) 10
Elektrotehnik za avtomatiko (Elektrotehnika in energetika) 20
Elektrotehnik za merilne-regulacijske sisteme (Elektrotehnika in energetika) 10
Elektrotehnik računalništva (Računalniške vede) 11
Tehnik mehatronike (Tehnika (podrobneje neopredeljeno)) 2
Srednja medicinska sestra / srednji zdravstvenik (Zdravstvena nega in oskrba) 1
Inženir strojništva (Strojništvo in obdelava kovin) 4
Inženir elektrotehnike (Elektrotehnika in energetika) 5
Diplomirani inženir strojništva (vs) (Strojništvo in obdelava kovin) 2
Magister strojništva (Strojništvo in obdelava kovin) 2
Univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike (Elektrotehnika in energetika) 2
Magister elektrotehnike (Tehnika (podrobneje neopredeljeno)) 2
Univerzitetni diplomirani inženir računalništva in informatike (Računalniške vede) 2
Diplomirani inženir metalurgije (vs)/1.bol.st/ (Kemijska tehnologija in procesno inženirstvo) 1
Diplomirani inženir strojništva (un)/1.bol.st/ (Strojništvo in obdelava kovin) 15
Diplomirani inženir tehnolog (vs)/1.bol.st/ (Strojništvo in obdelava kovin) 1
Diplomirani inženir strojništva (vs)/1.bol.st/ (Strojništvo in obdelava kovin) 13
Magister inženir energetike/2.bol.st/ (Elektrotehnika in energetika) 2
Magister inženir strojništva/2.bol.st/ (Strojništvo in obdelava kovin) 30
Diplomirani inženir elektrotehnike (vs)/1.bol.st/ (Elektrotehnika in energetika) 10
Diplomirani inženir elektrotehnike (un)/1.bol.st/ (Elektrotehnika in energetika) 10
Diplomirani inženir mehatronike (un)/1.bol.st/ (Tehnika (podrobneje neopredeljeno)) 2
Magister inženir elektrotehnike/2.bol.st/ (Elektrotehnika in energetika) 6
Magister inženir računalništva in informatike/2.bol.st/ (Računalniške vede) 6
Magister matematične statistike/2.bol.st/ (Statistika) 1
Na vrh