Sofinanciranje kadrovskih štipendij v okviru regijskih štipendijskih shem je namenjeno usklajevanju med ponudbo in potrebami po kadrih, poleg tega pa s spodbujanjem vračanja visoko izobražene delovne sile iz izobraževalnih središč nazaj v regijo prispeva tudi k skladnejšemu regionalnemu razvoju. Nosilci regijskih štipendijskih shem (v nadaljevanju: RŠS) so regionalne razvojne agencije ali pravne osebe, na katere je bila prenesena obveznost izvajanja regijskih štipendijskih shem (v nadaljevanju: RRA).

 

Seznam nosilcev enotnih regijskih štipendijskih shem (RRA) po regijah: 

 

PODRAVSKA - Prizma, Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti

POMURSKA - Regionalna razvojna agencija Mura d.o.o.

KOROŠKA - RRA Koroška d.o.o. - regionalna razvojna agencija za Koroško

SAVINJSKA - RASR, Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o.

 

ZASAVSKA - Regionalni center za razvoj d.o.o.

SPODNJEPOSAVSKA - Regionalna razvojna agencija Posavje 

JUGOVZHODNA - Razvojni center Novo mesto d.o.o. 

OSREDNJESLOVENSKA - Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije 

GORENJSKA - BSC, d.o.o. 

NOTRANJSKO-KRAŠKA - RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o.

GORIŠKA - Posoški razvojni center 

OBALNO-KRAŠKA - Regionalni razvojni center Koper

 

*Ekonomski insitut Maribor - Center razvoja človeških virov (izvaja ERŠS do šolskega/študijskega leta 2012/2013)

 **RRA Celje d.o.o. (izvaja ERŠS do šolskega/študijskega leta 2009/2010)

 

 

Regijske štipendijske sheme so določene z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Zakonom o štipendiranju iz leta 2007 in z novim Zakonom o štipendiranju (Zštip-1), ki se začne uporabljati s 1. 1. 2014. Podrobnejše je izvajanje enotnih regijskih štipendijskih shem določeno v Pravilniku o izvajanju enotnih regijskih štipendijskih shem, ki ga sprejmejo regionalne razvojne agencije.

 

Sofinanciranje kadrovskih štipendij v okviru RŠS se izvaja v sodelovanju med skladom in subjekti razvoja na regionalni ravni (RRA) kot nosilci RŠS in sicer tako, da sklad preko njih za kadrovsko štipendijo, ki jo podeljuje delodajalec, prispeva do 50% kadrovske štipendije, vendar največ v višini 30% minimalne plače.

 

S posameznim razpisom so zagotovljena sredstva za sofinanciranje štipendij od trenutnega šolskega/študijskega leta do konca izobraževanja na isti stopnji izobraževanja. Z javnimi razpis za sofinanciranje RŠS iz sredstev ESS v finančni perspektivi 2007 - 2013 je zagotovljeno sofinanciranje najdlje do 30. 9. 2015, ko se zaključi obdobje upravičenih stroškov za programe sofinancirane iz sredstev Evropskega socialnega sklada.Od leta 2008 do 2013 je bilo v sofinanciranje kadrovskih štipendij v okviru regijskih štipendijskih shem skupaj vključenih že 3.451 štipendistov.

 

 

Vir financiranja

 

Regijske štipendijske sheme delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« ter prednostne usmeritve 1.2. »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost«.

 

 

 

no news in this list.

no news in this list.

Novice
Najavljamo javni razpis za sofinanciranje izvajanja regijskih štipendijskih shem 2014/2015
19.09.2014
Na vrh